EVS

Turistično društvo Žetale je akreditirana organizacija, ki lahko gosti EVS prostovoljce, projekte koordinira in pošilja prostovoljce na projekte v tujino. K sodelovanju želimo pridobiti zainteresirane mlade, ki bi želeli svojo nepozabno mednarodno izkušnjo, se ob tem naučili jezika države, kamor se odpravljajo in pridobili ogromno formalnih in neformalnih znanj.

 

Kaj je EVS?

Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary service – EVS) omogoča mlademu posamezniku, da postane prostovoljec/-ka v drugi državi za obdobje od 2 do 12 mesecev (ali manj za kratkoročne projekte). Med bivanjem v tujini program Mladi v akciji krije prostovoljcu bivanje, jezikovni tečaj, prevoze na delo, prehrano in žepnino. Poleg tega, da je skozi financiranje iz Programa za prostovoljca v materialnem smislu poskrbljeno, EVS nudi še veliko priložnosti za pridobitev različnih znanj in izkušenj v mednarodnem okolju.

EVS je ena od akcij programa Mladi v akciji, katerega namen je omogočati mladim dodatno neformalno izobraževanje in življensko izkušnjo v mednarodnem okolju. Program vzpodbuja mlade, da postanejo družbeno aktivni in s tem pripomorejo k razvoju svoje skupnosti. Program podpira in omogoča razvoj novih povezav in partnerstev na celotnem evropskem prostoru. EVS projekti lahko potekajo v vseh programskih državah.

EVS je namenjen mladim od 18 (prostovoljci so lahko v nekaterih projektih tudi mlajši) do vključno 29 let. Področja na katerih potekajo projekti so okoljevarstvo, umetnost, kultura, aktivnosti z otroki, aktivnosti z mladimi, aktivnosti z ostarelimi, aktivnosti z ljudmi s posebnimi potrebami, športne aktivnosti in druge družbeno koristne dejavnosti.

Velik del EVS predstavlja tudi lastni projekt prostovoljca, za katerega dobi idejo med prebivanjem in delom v novi skupnosti. Ponavadi projekti EVS potekajo v različnih mladinskih organizacijah in mladinskih centrih.

Projekti EVS so vedno plod sodelovanja med prostovoljcem, pošiljajočo ter gostiteljsko organizacijo. Obe organizaciji imata nalogo prostovoljcu pomagati in poskrbeti za nemoten potek programa.

Pošiljajoča organizacija pred odhodom poskrbi za celotno pripravo prostovoljca, vključno s prevozom in zavarovanjem. Med potekom projekta je njena naloga vzdrževati s prostovoljcem stik, po njegovi vrnitvi domov pa mu pomagati pri uresničevanju novih idej, ki jih je pridobil med trajanjem EVS projekta.

Naloga gostiteljske organizacije je, da prostovoljcu omogoči prostor za delo, možnosti za neformalno učenje in dovolj priložnosti, da sam lahko uresničuje svoje ideje in uporablja svoje znanje in izkušnje. Organizacija mora poskrbeti za ustrezne bivalne pogoje, prehrano, prevoze, jezikovni tečaj in osebno spremljanje ter mentorstvo prostovoljcu za čas njegovega bivanja v tujini.

V projekte EVS so vključene tudi nacionalne agencije Programa Mladina v vseh državah, katerih naloga je sprejem in nadziranje projektov ter izvajanje izobraževanj za prostovoljce pred odhodom in po prihodu v tujino in končna evalvacija projekta. Prostovoljec za organizacijo in lokalno skupnost vedno predstavlja dodano vrednost in ni nadomestilo redne delovne sile, še posebej pa projekti ne smejo biti profitno naravnani. Prav tako prostovoljci ne smejo opravljati administrativnih nalog izven okvirjev svojih projektov.

Pošiljajoča in gostiteljska organizacija skupaj s prostovoljcem pripravita vse potrebno za izvedbo projekta in ga tudi prijavita vsaka v svoji državi pri nacionalni agenciji programa Mladi v akciji.

Zainteresirani prostovoljci si lahko ogledate podatkovno bazo, kjer so opisi vseh projektov v programskih državah, ki so na voljo EVS prostovoljcem.

Če vas karkoli dodatno zanima v zvezi z EVS-om pošlji e-mail na td.zetale@gmail.com. Dogovorili se bomo za sestanek, kjer ti lahko dodatno pojasnimo možnosti odhoda v tujino preko omenjenega programa.

Z veseljem smo na voljo tudi preko telefona 031 240 846 (Roman).