Kje smo?

LEGA

Žetale ležijo v zgornjem delu doline Rogatnice na nadmorski višini okrog 300 m, ob križišču poti – cest iz Podlehnika, Majšperka in Rogatca.
Na Vzhodu segajo do glavne ceste Maribor – Zagreb, na jugu je gozdnati Macelj (vrh – meja s Hrvaško, izvir Sotle), na zahodu pa Resenik (773 m) in Donačka gora (883 m).

ZGODOVINA ŽETAL

Bile so prvič omenjene v Baberberških urbarjih leta 1228 kot Shiltern.

Župnijska cerkev Sv. Mihaela je iz 14. stol. Po njej se je kraj v 15. stol. imenovalMiholova vas. V bližini je baročna romarska cerkev Marije Tolažnice (domače ime Marijatrošt) na Brezju (iz začetka 18. stol). Sedanje ime je kraj dobil po 2. svetovni vojni.

 

KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE ŽETALE

Kot samostojna Občina Žetale je bila ustanovljena 1.1.1999. Sestavljajo jo kraji: Žetale, Nadole, Dobrina, Kočice in Čermožiše. Površina občine meri 38 km2, število hišnih številk je 494, število prebivalcev 1364.
Leži na jugozahodnem delu Haloz. 60% teritorija Občine Žetale pokrivajo gozdovi, zato geografsko spada v gozdnate Haloze. Teritorij občine je izredno razgiban, značilna zanj so strma pobočja. Je v celoti hribovita, le ozke doline omogočajo normalno prometno povezavo s svetom.
Center občine je vas Žetale, kjer se nahajajo vse najpomembnejše institucij: osnovna šola, ambulanta, pošta, krajevni urad, župnijski urad, sedež občine.
Občina Žetale je obmejna in izrazito demografsko ogrožena občina. Po drugi svetovni vojni beležimo upadanje števila prebivalcev. Trend padanja se še ni ustavil. Zato je eden temeljnih ciljev občine zagotoviti občanom čim boljše pogoje za življenje. Prebivalci občine Žetale se v glavnem ukvarjajo s kmetijstvom, kjer prevladuje živinoreja, nekaj je vinogradništva in sadjarstva. Ker v kraju ni delovnih mest, je večinoma občanov zaposlenih izven naše občine. Naravne danosti omogočajo razvoj turizma in tu vidimo našo prihodnost.
Za več podrobnosti obiščite: Wikipedio!

This post is also available in: Angleščina