O društvu

Med obema vojnama je bila v Žetalah podružnica Jadranske straže, ki se je kot društvo ubadalo s ponudbo jadranskega morja in domskim turizmom. Takrat je bilo mogoče v Žetalah dobiti tudi sobo za prenočevanje. Lahko bi rekli, da je Turistično društvo Žetale nadaljevanje te ideje, čeprav nima z njo nobene direktne navezave. Pobuda za ustanovitev društva je bila dana letos pomladi. Po ustmenih pogovorih je bilo čutiti veliko zanimanja in veselja do dela v tem društvu in priprave za ustanovitev so stekle.

Ustanovni sestanek je bil 24.5.2001. Na tem sestanku je pristopno izjavo podpisalo 24 članov. Potrdili smo statut in izvolili vodstvo. Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni: Darinka Kodrič, Franci Plajnšek, Milenka Butolen (podpredsednica), Alenka Korez (tajnica), Janko Gajser, Anton Hohnec, Stanko Skledar (predsednik), Bernarda Kolar in Jože Krivec; za člane nadzornega odbora: Metka Butolen, Marjan Skok, Franc Cep; za člane disciplinskega razsodišča: Silvo Potočnik, Marija Železnik, Franc Gajšek. Odločili smo se, da hočemo v kraju in za kraj nekaj narediti. Takoj se je porodila  zamisel o okrasitvi stare osnovne šole. Okrasili smo jo z 90 zabojčki surfinij z željo, da olepšamo center našega kraja.

S sponzorskimi sredstvi in neverjetno zagnanostjo nekaterih posameznikov smo zadovoljivo izpeljali to akcijo, čeprav ne brez težav in naporov. Menda so ovire zato, da jih preskakujemo in to počnemo tudi v Turističnem društvu. Druga akcija, ki se nekako navezuje na prvo,  je postavitev turističnega kozolca. Na njega smo obesili oglasno desko, ki bo v tem letu služila za oglaševanje sponzorjev, v bodoče pa za označitev turističnih točk v naši občini. Pri izpeljavi obeh projektov je sodelovalo zelo veliko domačinov in ljudi iz okolice. Preveč jih je, da bi jih sedaj imenovali vendar gre na tem mestu prav vsakemu posebej velika zahvala. Posebna komisija je ocenila okrašenost fasad, dvorišč in splošno podobo domačij v naši občini. Najbolj prizadevni bodo dobili priznanja ob prazniku občine.

This post is also available in: Angleščina