Organi društva

Trenutna vodstvena struktura

 

Predsednik: Boštjan Štajnberger
Podpredsednik: Timotej Skledar

Upravni odbor: Boštjan Štajberger, Timotej Skledar, Sabina Intiher (tajnica), Mirjana Kidrič (blagajničarka), Denis Žerak (član), Klemen Butolen (član), Andrej Hajšek (član).
Nadzorni odbor: Janez Kojc, Vida Božičko, Darko Medved

Disciplinsko razsodišče: Deyana Ivanova, Klemen Furman, Lucija Butolen