Organi društva

Trenutna vodstvena struktura

 

Predsednik: Timotej Skledar
Podpredsednik: Klemen Furman

Upravni odbor: Roman Medved (blagajničar), Nina Jazbec, Andrej Kos, Vida Božičko, Boštjan Štajnberger

 

Nadzorni odbor: Mirjana Kidrič, Lucija Butolen, Alenka Mlakar

 

Disciplinsko razsodišče: Janez Kojc, Klemen Butolen, Jure Sakelšek