Organi društva

Trenutna vodstvena struktura

 

Predsednik: Boštjan Štajnberger
Podpredsednik: Klemen Furman

Upravni odbor: Roman Medved (blagajničar), Nina Jazbec, Tjaša Gajšek, Vida Božičko, Andrej Štajnberger

 

Nadzorni odbor: Mirjana Kidrič, Lucija Butolen, Andrej Kos

 

Disciplinsko razsodišče: Janez Kojc, Klemen Butolen, Jure Sakelšek