Vinogradništo Plajnšek

Plajnsek

Franci Plajnšek, Kočice 54, 2287 Žetale

Prodaja in degustacije vrhunskih vin.

E-pošta: plajnsek.franci@siol.net

Spletna stran: www.vinogradnistvo-plajnsek.si

Tel.: 02/ 769 29 11
041/ 557 021