Pogoji prijave

S prijavo potrjujem, da so vsi podatki na prijavnem obrazcu resnični. S prijavo izjavljam, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. S prijavo potrjujem, da bom tekmoval na lastno odgovornost.

Upošteval bom vsa navodila organizatorja. Seznanjen sem z vsemi nevarnostmi in tveganji v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti, in izjavljam, da do organizatorja ne bom uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

S prijavo soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke iz prijavnice in rezultate tekmovanja v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani prireditve in na družabnih omrežjih, vključno s fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji itd., ne da bi zato potreboval posebno dovoljenje ali za objave zahteval kakršno koli povračilo.

Seznanjen sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Strinjam se, da bo organizator osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Z udeležbo dovoljujem, da organizator lahko navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, pošiljanje ponudb in vabil na druge dogodke za elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.

Z uporabo naše spletne strani soglašate, da Turistično društvo Žetale pridobiva, hrani, obdeluje in uporablja spodnje osebne podatke:
 
  • Osebne podatke s spletnih prijavnih prijavnih obrazcev za udeležbo na prireditvi (ime in priimek, velikost majice, e-naslov, telefon),
  • Osebne podatke, ki jih potrebujemo za pošiljanje e-novic (e-naslov). 

Strinjam se, da navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).